Nauczyciel i Pisarz - nota biograficzna

Nauczyciel i wykładowca, poeta, dramatopisarz i dramaturg,  krytyk literacki i filmowy; prozaik i publicysta, prowadzący dwa blogi: Widziane z Pomorza  i Kujaw (od 2004 r. – 2017 r.)  iGawęda jak nasze psy i koty (od 2015 r.) oraz Głos Kowala i Okolicy (2018 r.).

Napisał i opublikował: 18 książek i 16 rozpraw naukowych.

Jego wiersze były publikowane w38 almanach poetyckich.

Jest laureatem 44 konkursów literackich: ogólnopolskich i międzynarodowych.

W stanie wojennego jako reprezentant środowisk literackich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej uczestniczył w spotkaniu Jego Świątobliwością Jana Pawła II z niezależnymi środowiskami twórczymi Polski (Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, 13 VI 1987 r.).

Autor dramatów  i reżyser spektakli:

  • Król Kazimierz Wielki. Widowisko historyczne w trzech aktach (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek 1996);
  • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Modlitwa ostateczna (2010-2015);
  • Świecka niedziela. Sztuka w 5 aktach (Świecie 2011); 
  • Gdyby Ksiądz Jerzy pisał wiersze. Spektakl słowno-muzyczny poświęcony pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki (Bydgoszcz 2012-13);
  • Boskie sny(Ląd 2013).
  • Gdyby Ksiądz Jerzy Popiełuszko pisał wiersze.Widowisko teatralne(premiera:Włocławek, 5 VI 2015).
  • Zachowaliśmy się jak trzeba. Widowisko teatralne o Żołnierzach Wyklętych. (premiera:  2 III 2018 Włocławek, Teatr Impresaryjny;  Koło Teatralne  Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku).

·       Nasze drogi do Niepodległości. Widowisko poetycko- muzyczne. (Scenariusz i reżyseria:  Mirosław Antoni Glazik (M.A.G.) ;  Koło Teatralne  Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku). premiera:  26 V 2018 Włocławek.

Opublikował liczne analizy i interpretacje dzieł literackich Zb. Herberta, J. Lechonia i  Cz. Miłosza (współautor Jadwiga Glazik) oraz B. Ostromęckiego i dramatów K. Wojtyły  w czasopismach naukowych, oświatowych i metodycznych.

W roku 2002 r. otrzymał III nagrodę w  Międzynarodowym Konkursie Literackim „Człowiek, Kultura, Środowisko", za esej pt. „O tajemnicach i religijności wiersza Bogdana Ostromęckiego „Hiob”, opublikowany w „Akancie” i „Studiach Włocławskich”.

Na początku 2009 roku  Odpoczynanieznalazło się wśród książek nominowanych do prestiżowej nagrody – Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (w kategorii: książka roku 2008). Jest ona wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.

W roku 2011 trzy książki: Gdyby Ksiądz Jerzy pisał wiersze. WDR, Włocławek 2010; Proza i Poezja na klęczkach. GBP, Lniano 2010; Lissię skrada. Wiersze dzieci i dla dzieci. Stowarzyszenie Nowa Gmina Włocławek. Wilkowice 2010 znalazły się wśród 100 książek nominowanych do prestiżowej nagrody – Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS (w kategorii: książka roku 2010).

Jego notę biograficzną zamieszczono w encyklopedii ,,Men of achievement" wydawanej w Cambridge.

Odbył dwa spotkania autorskie zagraniczne w Austrii:

·       19.11.2010 r. – w Zespole Szkół przy Ambasadzie RP w Wiedniu  – pierwsza prezentacja książki Lissię skrada. Wiersze dzieci i dla dzieci. Wiersze  recytowali: autor i uczniowie polonijnej szkoły.

·       20.11.2010 r. –  w „Emaus" i w  polskim Kościele w Wiedniu  prezentacja książki

Gdyby Ksiądz Jerzy pisał wiersze – wieczór poetycki poświęcony ks. J. Popiełuszce w wykonaniu aktorów wiedeńskich (recytacja: Elżbieta Akwa-Asare).

Od 1988 roku wykładowca literatury chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a od 1997 roku także w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie.

 

Przewodniczący jury konkursów poetyckich:

Konkurs Literacki PCK we Włocławku  (2000 – 2006).

·       Konkurs Poetycki „Rypiński Album” w Rypinie (2006-2007).

·       Międzyszkolny Konkurs Recytatorski O księdzu Jerzym wierszem…” we Włocławku (2011).

·       Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiegowe Włocławku (2009 –2012).

·       Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach (2010 –).

·       Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II w Choceniu (2010 –).

·       KonkursRecytatorski im. Wisławy Szymborskiej we Włocławku (2015 –).

Leave your comments

Comments

  • No comments found